მრავალ ტიპის, მრავალფუნქციური და მაღალი ხარისხის ხიდის გაფართოების სახსრები